<
SEARCH
Business coaching
Business coaching to bardzo efektywny i sprawdzony sposób podnoszenia kompetencji zawodowych. Dzięki tej metodzie Twoja forma zacznie stabilnie się rozwijać, a pracownicy będą widzieć pozytywne efekty odbytych sesji. 
Czy nie jest?
Business Coaching

Podstawą w tej metodzie są sesje indywidualne z managerami, jak i właścicielami firmy. Często sesje odbywają się w trzy osoby, sponsor, manager oraz coach. Ostatnia forma pracy jest to coaching grupowy, wtedy jednak sesja trwa nawet do 4 godzin. Wtedy cele sesji ustalane są ze sponsorem tak, aby cały zespół wiedział, do czego mają doprowadzić nasze spotkania.

Co daje coaching?
Businessowy

Sesje są ukierunkowane na rozwój umiejętności miękkich zespołu lub jednego pracownika. Dzięki takiemu działaniu cała firma osiąga lepsze wskaźniki, co przekłada się na jej rozwój. Planowanie działań, asertywność oraz kreatywność to niektóre z umiejętności, jakie rozwijamy w trakcie tych sesji. Prawie 80% managerów potwierdza skuteczność tej metody.

Konsultacje

Nazywam to sesją zapoznawczą. W trakcie konsultacji poznasz zasady, jakimi kieruje się coaching. Jeśli powstanie 'chemia' pomiędzy nami, która musi w późniejszym etapie przerodzić się w zaufanie, wtedy przejdziemy do kolejnego etapu. Sesja zapoznawcza jest zawsze darmowa, podczas niej wykonujemy pierwsze małe zadania, wtedy zobaczysz, jak będziemy pracować.

Sesje

Po ustaleniu tematów oraz zasad współpracy na sesji zapoznawczej przechodzimy do realizacji kontraktu. Sesje biznesowe trwają do 120 minut i najlepsze efekty dają, jak są realizowane co dwa, maksymalnie trzy tygodnie. Między sesjami często są ustalane zadania dodatkowe, a cały proces może trwać od 3 do 6 miesięcy. Cena sesji businessowej to 300 zł.

Follow-up

Po zamknięciu całego procesu istnieje możliwość, wprowadzenia sesji follow-up. Sesje te po dłuższym czasie np. 6 miesiącach mają na celu zweryfikowanie wcześniejszych sukcesów. Sesje follow-up w businessie rekomendowane są raz w miesiącu, dzięki temu już po trzech sesjach zdefiniujemy ewentualne odchylenia od pierwotnych założeń. Cena jednej sesji to 450 zł.

Formy sesji businessowych

Prywatna sesja

Sesja prywatna poświęcona jest zagadnieniom zawodowym, które pojawiają się w Twojej firmie. Dzięki takiej sesji Twoje umiejętności interpersonalne wzrastają, a dzięki temu rośnie także Twoja firma. Możliwą formą wsparcia w tym zakresie jest Shadow coaching, obserwacja klienta w jego miejscu pracy. Dzięki temu przyjazna osoba jest w stanie zweryfikować cele kolejnych sesji.

Sesja sponsorska

Sesja ta jest opłacana przez pracodawcę/sponsora. Na samym jej początku coachee/pracownik wspólnie z coachem oraz sponsorem ustalają zasady sesji. Na wstępie ustalamy cele sesji oraz zasady ich realizowania. Sesje te są często traktowane jako dodatkowe wynagrodzenie, gdyż odbywają się w trakcie pracy a dodatkowo wpływają na samorozwój coachee.

Sesja zespołowa

W sesji uczestniczy cały zespół w danej organizacji. Kiedy mamy do czynienia z zespołem sprzedażowym ustalamy wraz ze sponsorem cele całego zespołu tak, aby na końcu drogi efekty sesji były wyraźnie mierzalne i dostrzegalne dla całej firmy. Sesja trwa do 4 godzin, a jej cena zawsze jest ustalana indywidualnie. Zakres tematyczny jest ustalany na sesji zapoznawczej, w której udział obligatoryjnie bierze sponsor.

Jak motywować zespół, do efektywnej pracy!!!

Cechą ludzi wielkich jest umiejętność skupiania się na celu, a nie na przeszkodach. Jak powiedział Winston Churchill „sukces polega na umiejętności przechodzenia od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu”.

Życie w raju podatkowym!

Dopiero kiedy dotrze do Ciebie, że walenie głową w mur nic nie zmienia. Wtedy zaczynasz szukać raju dla siebie, najlepiej raju podatkowego, aby podatek dochodowy nie spędzał snu z powiek. Czym jest raj podatkowy.

Asertywność w kilku krokach!!!

Utarło się powiedzenie, że asertywność do umiejętnośc mowienia NIE. No cóż, jest w tym trochę prawdy. Osoba asertywna to taka, która potrafi zawalczyć o swoje zdanie, swoje przekonania jednakże nie zawsze musi mówić nie.